اهميت بسته بندي

بسته بندی نقش مهمی در بازاریابی ایفا می کند.
بسته بندی نقش یك رسانه را ايفا مي كند.

image

بسته بندی به تعریف شخصیت مناسبی از محصولات جدید می پردازد.
بسته بندی به عنوان یک ابزار برای ایجاد هویت و نام تجاری و تاثیر گزاری بر خریدار کاربرد دارد.

image
نکته مهم : بسته بندی بد باعث کاهش ارزش نام تجاری شما در ذهن مصرف کننده است.
– بررسیها نشان می دهد که بسیاری از مشتریان در ازای بهبود بسته بندی، نوآوری، بهینه سازی محصول، و کیفیت بسته بندی حاضر به پرداخت هزینه های اضافه تر هستند.– در محیط رقابتی یکنواخت، بسته بندی های چشم نواز در لحظه ی خرید توانسته اند سهم فروش بیشتر را به خود اختصاص دهند.
– طراحی ، ساختار بسته بندی و رنگ در جلب نظر مشتری اهمیت فراوانی دارند.

image

نتیجه گیری:
بسته بندی باید مصرف کننده گرا و جذاب باشد.
بسته بندی مناسب می تواند از طریق تمایز باعث افزایش فروش و به رسمیت شناختن نام تجاری شود.
بسته بندی باید به نیاز های ایستایی محصول در حمل و نقل، بارگیری و تخلیه جواب دهد.
بسته بندی می تواند کیفیت محصول را حفظ کند.