خدمات

Sales Marketing

  • طراحی گرافیک (گرافیک بسته بندی نقشی موثر در ظاهر بسته بندی دارد)
  • طراحی مهندسی محصول (یک ساختار خوب می تواند مزیت رقابتی ایجاد کند)
  • تولید انواع جعبه های هارد باکس و مقوایی (تنوع تولید و کیفیت خوب یک معیار برای انتخاب تامین کننده ی مناسب می باشد.)
  • بازاریابی و فروش (فروش قلب تپنده ی سازمان شماست)
  • صادرات و توسعه ی بازار (افزایش سهم فروش و حضور موثر در بازار های جهانی)