چشم انداز و ماموریت


چشم انداز:

تولید سیستمی انواع جعبه های نفیس، کسب حداکثر سهم بازار، کیفیت بالا به همراه نوآوری و خلاقیت و ارتقای ارزش افزوده ی محصولات مشتریان


 

 

 


 

ماموریت : 

به کار گیری و تربیت نیروی انسانی موثر و کارآمد، فرآیند و روش کار منظم و سیستمی، مدیریت نوین و خدمات عالی


 

 


اهداف :

ارتقای سطح بسته بندی موجود، ایجاد سازمانی مفید و موثر بر محور توسعه ی چند وجهی، استفاده از ماشین آلات به روز و صنعتی بسته بندی در جهت بهبود صادرات