// auto render

اهمیت بسته بندی

اهمیت بسته بندی
  • بسته بندی نقش مهمی در بازاریابی ایفا می کند.
  •  بسته بندی نقش یک رسانه را ایفا می کند.
  •  بسته بندی به تعریف شخصیت مناسبی از محصولات جدید می پردازد.
  •  بسته بندی به عنوان یک ابزار برای ایجاد هویت و نام تجاری و تاثیر گزاری بر خریدار کاربرد دارد.

نکته مهم : بسته بندی بد باعث کاهش ارزش نام تجاری شما در ذهن مصرف کننده است.

– بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از مشتریان در ازای بهبود بسته بندی، نوآوری، بهینه سازی محصول، و کیفیت بسته بندی حاضر به پرداخت هزینه های اضافه تر هستند.

– در محیط رقابتی یکنواخت، بسته بندی های چشم نواز در لحظه ی خرید توانسته اند سهم فروش بیشتر را به خود اختصاص دهند.

(جعبه های هارد باکس نقش مهمی در سهم فروش بیشتر محصولات دارند)

طراحی ، ساختار بسته بندی و رنگ در جلب نظر مشتری اهمیت فراوانی دارند.

نتیجه گیری:

  • بسته بندی باید مصرف کننده گرا و جذاب باشد.
  • بسته بندی مناسب می تواند از طریق تمایز باعث افزایش فروش و به رسمیت شناختن نام تجاری شود.
  • بسته بندی باید به نیاز های ایستایی محصول در حمل و نقل، بارگیری و تخلیه جواب دهد.
  • بسته بندی می تواند کیفیت محصول را حفظ کند.