خدمات

خدمات

طراحی گرافیک (گرافیک بسته بندی نقشی موثر در ظاهر بسته بندی دارد)

طراحی مهندسی محصول (یک ساختار خوب می تواند مزیت رقابتی ایجاد کند)

تولید انواع جعبه های هارد باکس و مقوایی (تنوع تولید و کیفیت خوب یک معیار برای انتخاب تامین کننده ی مناسب می باشد.)

بازاریابی و فروش (فروش قلب تپنده ی سازمان شماست)

صادرات و توسعه ی بازار (افزایش سهم فروش و حضور موثر در بازار های جهانی)