بسته بندی به عنوان یک ابزار کارآمد در دنیای امروز

بسته بندی به عنوان یک ابزار کارآمد در دنیای امروز

بسته بندی به عنوان یک ابزار کارآمد در دنیای امروز

بسته بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سال هاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است و استفاده از انواع مختلف هر بسته ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.

از دیگر سو توجه ناکافی به موازین بسته های بهداشتی موجب گشته است که محصولات مختلف غذایی کشور علیرغم دارا بودن کیفیت بسیارخوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگی های ثانویه و یا عرضه در اندازه ها و اشکالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی، محصولات غذایی تولیدی کشور، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

آلودگی و فساد مواد پروتئینی حیوانی و فراورده های دامی موجب افت قابل توجه ارزش غذایی و نهایتاً خروج مواد با ارزش غذایی از چرخه مصرف می گردد. بسته های فرآورده های گوشتی، بسته های ماهی و طیور بایستی به چه صورتی انجام پذیرد؟ این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد چراکه بایستی بتواند مواد گوشتی را از آفات حفظ نموده و عمر ماندگاری آن ها را افزایش دهد. این فرآورده ها از جمله گوشت قرمز تازه به اکسیژن نیاز دارند تا قابلیت عرضه به مصرف کننده را داشته باشند. در حالی که اکسیژن، گوشتهایی مانند گوشتهای عمل آوری شده را به سرعت فاسد می کند به همین دلیل در هر فرآورده گوشتی نوع خاصی از بسته بندی لازم است.

بسته بندی گوشتی و تولید آن در کامل پک

طراحی بسته بندی گوشت و سایر بسته های غذایی در خدمات تولید هارد باکس کامل پک قرار داشته و روند خود را داد. کامل پک به این نکته توجه دارد که آیا ماده فاسد شدنی میتواند از نوعی بسته بندی خاص تبعیت کند یا خیر و یا اینکه این طراحی مناسب محتوای بسته بندی غذایی هسته یا خیر. کارفرما با اعتماد کامل به کامل پک میتواند در بسته بندی غذایی نیز تولید مناسبی داشته باشد.