بسته بندی سبز و تاثیر آن در محیط زیست

بسته بندي داراي مزایاي کاربردي زیادي در ارتباط با حفاظت از محصولات و افزایش کارایی حمل ونقل می باشد. علاوه بر این ، مزایاي کاربردي، مصرف کنندگان از روي بسته بندي، محصولات و ماركها را ارزیابی می کنند . عیب عمده بسته بندي آن است که معمولاً بلافاصله پس از مصرف کالا دور انداخته شده و به این ترتیب به شکل اجتناب ناپذیري به محیط زیست آسیب وارد می کند. هر شهروند اروپایی سالانه تقریباً 160 کیلوگرم زباله تولید میکند که با توجه به نا کارآمدي زیست محیطی بسته بندي ها، به یکی از مشکلات عمده در دنیا تبدیل شده اند. یکی از راه هاي کاهش این مقدار زباله، استفاده از بسته بنديهاي سازگار با محیط زیست است. طراحی زیست محیطی بسته بندي مفهومی نوظهور است که باعث افزایش پایداري زیست محیطی میگردد. در این زمینه و با توجه به اهمیت این موضوع ، نیاز به انجام تحقیقات و بررسی هاي جدید وجود دارد.

  • تاثیر عناصر بکار رفته در طراحی دیداری و کلامی بر روی پاسخ مصرف کنندگان :

از دیدگاهی جامع ، طراحی بسته بندی اطلاعات مختلفی را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد مانند: طبقه بندی و کیفیت محصول، شخصیت مارک تجاری متون پژوهش های انجام گرفته از بعد رویکرد های تحلیلی مبین نحوه تاثیر گذاری عناصر طراحی بسته بندی بر واکنش مصرف کنندگان می باشند. به بیان دقیق تر، رویکرد دوم، عناصر طراحی بسته بندی را به طرق مختلف دسته بندی میکند.

  • نقش نگرانی های زیست محیطی :

ادراک و رفتار مصرف کنندگان به طور کلی تحت تاثیر نگرش ها و باور های آنها است. مصرف کنندگانی که به شدت با یک موضوع  خاص درگیر هستند، در مقایسه با سایر مصرف کنندگان عکس العمل کاملا متفاوتی از خود نشان می دهند. نگرش مصرف کنندگان نسبت به موضوع پایداری بسته بندی اغلب نگرانی های زیست محیطی نامیده میشود. تحقیقات نشان می دهد مصرف کنندگان با سطح بالایی از نگرانی های زیست محیطی در برابر اطلاعات مربوط به محصولات پایدار، عکس العمل متفاوتی  نسبت به مصرف کنندگانی که سطح پایینی از نگرانی های زیست محیطی دارند از خود نشان می دهند .

بنابراین میتوان انتظار داشت افرادی که نگرانی های زیست محیطی کمتری دارند واکنش متفاوتی در برابر ادعا های اظهار شده در مورد بسته بندی های پایدار نشان دهند. مصرف کنندگانی که نگرانی های زیست محیطی بالایی دارند ، بیشتر پذیرای طرح های ابتکاری دوستدار محیط زیست هستند ، بنابراین هرگونه اطلاعات زیست محیطی آگاهی دهنده باعث افزایش اثر ترغیبی استفاده از بسته بندی های دوستدار محیط زیست میگردد. در مقابل ، مصرف کنندگانی که نگرانی های زیست محیطی پایینی دارند بیشتر تحت تاثیر عناصر دیداری و کلامی زیست محیطی در طراحی بسته بندی قرار میگیرند .