بسته بندی شفاف و اشعه فرابنفش

بسته بندی شفاف و اشعه فرابنفش

بسته بندی شفاف و اشعه فرابنفش

اشعه فرابنفش نه تنها برای سلامتی افرادی که در معرض تابش این اشعه قرار میگیرند ، مضر و خطرناک است، بلکه منجر به بروز آسیب های مهمی به محتوی بسته های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از طریق عبور از پوشش بسته بندی شفاف به داخل محتوا میشود . مراکز تحقیقاتی بسته بندی مشغول تحقیق در خصوص مهار کننده های اشعه فرابنفش میباشند. افزودن مهار کننده های اشعه فرا بنفش به بسته بندی شفاف تا حد زیادی از عبور این اشعه به داخل بسته بندی جلوگیری نموده و مانع تغییرات محتوا در طول ماندگاری آن خواهد بود . اشعه فرابنفش  محدوه ای از  طیف خورشیدی است که خود به سه دسته UV-C ,UV-B,UV-A  تقسیم میشوند. عواملی چون جو زمین، گرد و غبار ، آلاینده های موجود در هوا ، ابرها نیز از شدت ورود این اشعه به سطح زمین میکاهند.

  • تاثیر نور اشعه فرابنفش بر روی مواد غذایی

تحقیقات اخیر نشان میدهد اشعه نور UV  در طول موج 200 تا 400 نانومتر حساس هستند و این طول موج باعث اکسیداسیون، تخریب و کاهش مواد مغذی در مواد غذایی میگردد.
مواد مغذی موجود در مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که در برابر تاثیرات تابش اشعه فرابنفش حساس هستند شامل ریبوفلاوین، ویتامین ب 12 ، ویتامین ب6 ، اسید فولیک، ویتامین ک و کلروفیل میباشند .کمترین مقدار اکسیداسیون در این مواد مغذی میتواند باعث تغییر در بو ، رنگ ، طعم و مزه آن شود .
ریبوفلاوین موجود در شیر از حساسیت بالایی نسبت به نور UV  برخوردار است همچنین جذب نور  UV  باعث شکسته شدن  مولکول های ویتامین ها و از بین رفتن آنها میشود.

  • عبور نور اشعه فرا بنفش از بسته بندی شفاف :

بسته بندی شفاف مانند ظروف PET به دلیل کاربرد فراوان آن در صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بسیار مورد توجه تولید کنندگان این کالا ها میباشند، اما به دلیل عبور اشعه UV  و نفوذ به محتوای بسته باعث اکسیداسیون – تخریب ویتامین ها – و برخی از مولکول های مواد مغذی و تغییر رنگ، طعم، مزه و بو شده و نهایت باعث کاهش کیفیت محصول میگردد.
نتایج آزمایشگاهی  نشان میدهد که بیشترین تخریب محصول بین 370 تا 390 نانومتر انجام میگیرد. از این رو تولید کنندگان از مواد محافظت کننده  در مقابل نور  UV برای بسته بندی محصولات استفاده میکنند.