بسته بندی غذایی و کاربردهای آن

بسته بندی غذایی و کاربردهای آن

بسته بندی غذایی و کاربردهای آن

بسته بندی غذایی همواره مخاطراتی را در طراحی گرافیک به همراه داشته است. علاوه بر آن، ساختار بسته بندی باید به نوعی باشد که از محتوای داخلی آن نیز به خوبی محافظت کند. اینجاست که توجه به محصول داخل بسته بندی ، پوشش روی محصول و نیز استفاده از موادی که رطوبت و تازگی محتوا را حفظ کند بسیار مهم است. در اینجا است که میتوان به تعاریفی در حیطه بسته بندی صنایع غذایی رسید: بسته بندی در یک نگاه کلی عبارت است از هنر و علم اماده سازی مواد غذایی برای انبار کردن ، و در نهایت فروش. با توجه به این که مواد بسته بندی توسط ماشین های مختلف فرایند می شوند بنابراین خواص دیگری نیز باید داشته باشند که عبارتند از : نرمش ، قابلیت پذیرش چاپ ، قابلیت استفاده در ماشین های لفاف ، قابلیت دوخته شدن در حرارت ، شکل پذیری به کمک باد یا خلا و یا فن اوریهای حرارتی . خواص مطلوب دیگری که به ویژه از دیدگاه صنایع غذایی مهم هستند عبارتند از : شفافیت ، نفوذپذیری یا غیر نفوذپذیری محصول نسبت به بخار اب وگازهای دی اکسید کربن ، اكسيژن و نیتروژن .

اگر چه تعداد زیادی از مسائل فن اوری مربوط به استفاده از مواد پلاستیکی در بسته بندی مواد غذا یی از جمله مشکلاتی هستند که کلا به صنعت بسته بندی مربوط می شوند ولی برخی از مسائل مربوط به طبیعت ماده به کار رفته در بسته بندی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند . موفقیت کاربرد پلاستیک ها در بسته بندی نیاز به همکاری تولید کنندگان مواد غذایی ، سازندگان انواع پلاستیک ها ، طراحان ودر نهایت مصرف کنندگان دارد.

بسته بندی غذایی و نکات مورد توجه آن

  • بخاطر داشته باشید که بسته بندی غذایی قوانین پیچیده ای در مورد استفاده از رنگ، نوع لفاف و یا سایز بسته بندی و ساختار آن دارد. کتابهای مختلفی در این باره وجود دارد که بهتر است قبل از آن مطالعه شود.
  • دستگاه های چاپ هلیوگراور در چاپ بسته بندی بسیار پرکاربرد هستند ولی قوانین و اصول چاپ رنگ و یا چسب و لیزر در آن با اصول آفست کمی متفاوت است. برای مثال، در این دستگاه ها، سفید خود یک رنگ به حساب می آید و باید در زمان طراحی کانال رنگی آن جداگانه لحاظ شود.
  • صنعت غذا و دارو نیازمند کسب مجوزهای مختلفی در مورد دیزاین ، لفاف بسته بندی و سایر موارد مرتبط است. از این موارد آگاهی لازم را کسب کنید و یا با یک شرکت معتبر در زمینه چاپ و بسته بندی مواد غذایی مشورت کنید.
  • از طراحان فعال ایران همچون استاد بیژن جناب که بسته بندی هایی را در زمینه بسته بندی غذایی خلق کرده اند راهنمایی و یا آثار ایشان را مطالعه کنید.
  • به دنبال منابع مختلفی در مورد رنگ در بسته بندی غذایی و یا لفاف های بسته بندی غذایی باشید.