بسته بندی فعال نان گندم

بسته بندی فعال نان گندم

بسته بندی فعال نان گندم

فناوری بسته بندی فعال ، فرصت های جدید را در زمینه نگهداری مواد غذایی برای صنایع مختلف به ارمغان آورده است .از روش های مهم بسته بندی فعال که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد، میتوان به روش های استفاده از جاذب های اکسیژن، جاذب ها و منتشر کننده های دی اکسید کربن، جاذب و کنترل کننده های رطوبت، جاذب های اتیلن و منتشر کننده های اتانول اشاره کرد . سطوح مختلف دی اکسید کربن ( 0-50-75-100 ) درصد در تعادل با نیتروژن و سطوح متفاوت اکسیژن در بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده نان گندم در مدت انبار داری 30-35 روزه تاثیر بسزایی در جلوگیری از رشد قارچ دارد.

استفاده مناسب از بسته بندی مواد غذایی معمولا کانون توجهات بوده است. زیرا کاهش ضایعات غذایی، تهیه و تولید مواد غذایی سالم ،امری مهم تلقی میشود. در دهه گذشته، مصرف کنندگان تمایل زیادی به کیفیت، حالت تازگی و تولید آسان غذا داشته اند. بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده با پیشرفت تجهیزات  صنعت بسته بندی نان توسعه یافته است. از آنجایی که محصولات نانوایی در مدت 2 تا 3 روز دچار فساد کپکی میشوند، بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده این محصولات قابل توجه میباشد. در سال 1993 ترکیب بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده متداول، غیر تخصصی برای انواع محصولات نانوایی شامل 60% دی اکسید کربن و 40% نیتروژن می باشد که این ترکیب میتواند مقادیر 0 تا 100 درصد دی اکسید کربن را در تعادل با نیتروژن در بر گیرد ، دی اکسید کربن اثر آنتی میکروبی دارد و جذب بیش از اندازه آن موجب جمع شدن بسته میشود.

نیتروژن یک گاز بی اثر با حلالیت پایین است که به عنوان جایگزین اکسیژن به منظور جلوگیری از جمع شدن بسته استفاده میشود . استفاده تجاری از جاذب های اکسیژن به دلیل افزایش هزینه ها و ایجاد شرایط مناسب برای رشد پاتوژن ها بی هوازی نا مطلوب میباشد . بسته بندی های فعال ، عملکرد بسته بندی غذا یا گاز های اتمسفری داخل را مورد ارزیابی قرار میدهند و نیاز مصرف کننده برای کیفیت بهتر، تازگی و تولید سالم را اجابت میکنند. با استفاده از بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده، ترکیب بسته بندی فعال و زمان ماندگاری نان گندم به 30 روز افزایش میابد.