بسته بندی لوکس و رفتار مصرف کنندگان

بسته بندی لوکس و رفتار مصرف کنندگان

بسته بندی لوکس و رفتار مصرف کنندگان

برخی از افراد معتقدند که احتمال زیادی می رود که موضوعات پایه ای در فرهنگ های مختلف یکسان باشد این در حالی است که جزئیات خاصی از قبیل واکنش نسبت به رنگهای خاص در یک بسته بندی لوکس یا پیام های خاص در فرهنگ های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند .اگر چه در این رابطه نیاز به تحقیقات بیشتر است زیرا تحقیقات تجربی کمی در رابطه با واکنش مصرف کننده نسبت به بسته بندی لوکس صورت گرفته است  )به خصوص در بازارهای آسیایی(.  تعداد زیادی از متخصین با فرهنگ های مختلف بر این موضوع پافشاری دارند که توسعة دانش در یک فرهنگ باید قبل از اینکه در بافت های فرهنگی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد به تأیید مراجع عالی برسد.

امروزه، محققان بازاریابی به طور دائم در تلاشند تا رفتار خرید مصرف کنندگان را خرید یک بسته بندی لوکس شناسایی کنند و بر این اساس، راهکارهایی مناسب را برای فروش بهتر و موثرتر و افزایش سهم بازار اتخاذ کنند. تولیدکنندگان، برای تامین تقاضاها و حفظ و گسترش سهم بازار، باید از لایه های ادراکی، تعقلی و رفتاری خریداران بالقوه، آگاهی داشته باشند تا متناسب با سازه ها و سازوکارهای تصمیم گیری خود، اقدام به تولیدفرآورده ها، توزیع و ترویج آنها کنند. مبتکران و طراحان فرآورده ها، صرفا با شناخت الگوهای رفتاری مصرف کنندگان، می توانند نسبت به زوایای انتظارات و رضایت مندی افراد، آگاه شوند و بهره گیری از آنها را با مدلسازی هموارتر کنند. رفتار خرید بسته بندی توسط یک مصرف کننده نوعی فرآیند است که شروع آن با جذاب بودن محصول و نوع بسته بندی ان آغاز میشود. در نتیجه اصول طراحی بسته بندی لوکس محصول بسیار در شروع مکانیزم های انگیزشی رفتارخریدار موثر است.

مصرف کننده می تواند تصمیم خود را در مورد مواد بسته بندی تغییر دهد و محصولی با کیفیت بسته بندی بالا انتخاب نماید. بنابراین طراحی  بسته بندی تاثیر قوی بر روی رفتار خرید مصرف کننده می گذارد.

 

بسته بندی لوکس و تولید آن در کامل پک

طراحی بسته بندی لوکس از خدمات تولید هارد باکس بی نظیری است که در کامل پک میتوان آنرا یافت. طراحی  بسته بندی هر چه که باشد، شرکت ها برای اینکه در این رقابت جلو باشند مشغول نوآوری کردن بوده اند. نورآور بودن نوع بسته بندی لوکس میتواند ارزش محصول را ارتقا بخشد، طراحی نوآورانه و پیشرو، فقط در مورد نحوه ارائه محصول یا کالاها نیست؛ بلکه به نوعی معرف کیفیت و ویژگی های محصولات نیز می باشد که این مهم به همکاری با کامل پک به انجام خواهد رسید.