بسته بندی مواد غذایی و مولفه های موثر انتخاب

بسته بندی مواد غذایی و مولفه های موثر انتخاب

بسته بندی مواد غذایی و مولفه های موثر انتخاب

شناسایی نیازهای مشتریان و علایق مشتری، یکی از مهمترین گام های مدیران کسب و کارها در راستای پاسخگویی به آن ها میباشد. با توجه به اینکه اغلب تصمیمات خرید مشتریان در نقطه خرید صورت میگیرد و بسته بندی مواد غذایی یکی از اولین مواردی است که مشتری در مواجهه با با یک فروشگاه بررسی میکند، بنابراین شناسایی مولفه مطلوب بسته بندی موثر بر انتخاب مشتری در صنعت محصولات غذایی کشور میتواند برای کسب و کار فعال در این حوزه، مبنای مناسب در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی مرتبط با محصول و برای مشتری نیز فراهم کننده مطلوب ترین بسته بندی باشد.

  • عناصر بسته بندی موثر بر انتخاب مشتری :

ادبیات طراحی بسته بندی بر روی اهمیت رو به رشد طراحی در بسته بندی و نقش بسته بندی به عنوان وسیله ارتباطی و برندسازی متمرکز شده است.
در بررسی بسته ها مخصوصن بسته بندی مواد غذایی در محل فروش، فرایند ادراک سریع انجام میشود و شناخت سریع برای نتیجه گیری در فرایند تصمیم گیری مهم حائز اهمیت می باشد.
پیشتر، تصمیمات مربوط به بسته بندی کالا، اکثراً تحت تاثیر هزینه و عوامل تولید قرار داشته اند و اولین و اساسی ترین وظیفه بسته بندی نیز نگهداری و حفاظت از کالا بوده است.
تراز قرار گرفتن حروف و اشکال بر روی بسته بندی و تحلیل مغز افراد در به یاد آوردن آن، یکی از مهمترین نمونه های قابل درک برای اثبات نقش تعیین کننده طراحی بسته بندی به عنوان یک عامل تاثیر گذار است.
بسته بندی ابزاری برای بازاریابی است که بطور مستقیم با فروش ارتباط می یابد و از آنجا که سبب جلب توجه به محصول گردیده و تصویر ذهنی محصول را تقویت می نماید، روشی جذاب برای انتقال مفاهیم مرتبط با خصوصیات محصول به مشتری بوجود می آورد.
تحقیقات مختلف بروی بسته بندی در سال 2004 برای عناصر بسته بندی که رفتار مصرف کننده  و تصمیمات خرید وی را تحت تاثیر قرار میدهد، در بسته بندی مواد غذایی انجام گرفت. آن ها عناصر بسته بندی که در تصمیمات خرید مصرف کنندگان تاثیر داشتند را به دو نوع کلی عناصر بصری و عناصر اطلاعاتی تقسیم کردند.
عناصر بصری مانند گرافیک بسته بندی و شکل و اندازه آن و از طرفی عناصر اطلاعاتی مانند اطلاعات محصول و فناوری را شامل میشد که میتوانند نقشی بسیار مهم در بسته بندی مواد غذایی داشته باشند.

 

بسته بندی مواد غذایی در برنامه تولید کامل پک

صنایع چاپ و بسته بندی کامل پک در حیطه بسته بندی مواد غذایی بسیار فعال است که از آن جمله میتوان به بسته های شکلات و شیرینی اشاره کرد. خدمات کامل پک در این حیطه همچنان رو به گسترش است و این مجموعه سعی میکند تا با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی، در سایر موارد بسته بندی نیز فعالیتهای گسترده ی خود را گسترش دهد.