بسته بندی نان بصورت هوشمند

بسته بندی نان بصورت هوشمند

بسته بندی نان بصورت هوشمند

مواد غذایی درصورت وجود فرصت کافی، به خصوص زمانی که در شرایط نامطلوب قرار میگیرند، دچار فسادهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی میشوند. در صورت بروز فساد در نان  و سایر محصولات پخت، عمر ماندگاری و کیفیت محصول کاهش می یابد، در نتیجه علاوه بر ایجاد خطر برای سلامت مصرف کننده  میتواند منجر به بروز زیان های اقتصادی قابل توجهی نیز شود؛ از این رو باید گفت توجه به بسته بندی به عنوان پوشش و محافظ در برابر عوامل خارجی و نیز به عنوان ابزاری جهت آگاهی رسانی به مصرف کننده از لحاظ کیفیت محتوا، یکی از ضروریات صنعت تولید، بسته بندی نان و سایر محصولات پخت بشمار می رود.

از نظر ارزش غذایی و خواص حسی نان، به عنوان یکی از پر مصرف ترین فرآورده ها به شمار میرود و مدت زمان ماندگاری نان توسط عواملی از قبیل رشد قارچ ها، افت رطوبت و بیاتی محدود میشود که بر اساس بررسی های انجام گرفته توسط محققین 60 درصد آن به دلیل رشد و فعالیت کپک های مختلف میباشد، گرچه در طی فرایند پخت محصول، قارچ ها از بین میروند، اما ممکن است این مشکلات در زمان خنک کردن و بسته بندی  نیز بروز کند از این رو انتخاب بسته بندی مناسب برای این دسته از محصولات، امری حائز اهمیت است.

بسته بندی نان هوشمند علاوه بر حفاظت  و نگه داری ماده غذایی، باعث کاهش اثر عوامل محیطی بر ماده غذایی و در نتیجه افزایش عمر ماندگاری محصول میشود. در ادامه به مواردی در زمینه بسته بندی نان بصورت هوشمند اشاره میشود.

  • جاذب رطوبت و ماده افزودنی: وجود رطوبت در بسته بندی نان و سایر محصولات پخت، موجب نرمی بافت و همچنین ایجاد شرایط مناسب جهت رشد قارچ ها میشود. از طرفی حذف بیش از حد رطوبت باعث خشک شدن نامطلوب محصول و همچنین مساعد شدن شرایط جهت اکسیداسیون میشود. برای کنترل رطوبت موجود در بسته بندی میتوان از ترکیباتی از قبیل دسیکانت ها / اکسید کلسیم و نشاسته تعدیل شده به عنوان جاذب رطوبت در فیلم های بسته بندی و یا بصورت بالشتک استفاده نمود.
  • جاذب اکسیژن: حضور اکسیژن در بسته بندی، موجب بروز اثرات نامطلوب از جمله اکسیداسیون، رشد میکروارگانیسم های هوازی وافزایش افت مواد مغذی گردد. در بررسی های انجام گرفته مشخص شد که نا به دلیل داشتن خلل و فرج فراوان، تمایل به حفظ اکسیژن در ساختار خود میباشد. در حال حاضر انواع مختلفی از جاذب های اکسیژن به فرم بالشتک و یا در ترکیب با ماده بسته بندی در دسترس میباشند، اما استفاده به فرم بالشتک مرسوم تر است، این بالشتک ها در اندازه های مختلف به منظور جذب اکسیژن در بسته بندی محصولات غذایی قرار داده میشوند.