بسته بندی هوشمند در دنیای مدرن

بسته بندی هوشمند

مدّتهاست که صنعت بسته بندي نيازهاي مهم زنجيره تأمين را در خصوص حفاظت و نگهداري از محصول، تحويل ايمن و بدون آسيب آن به بازار مصرف و شناساندن ويژگيهاي خود به مصرف کننده، برآورده ميکند. بدون بسته بندي، ماندگاري بسياري از مواد غذايي و ساير محصولات فسادپذير کاهش مييابد. علاوه بر اين، بسته بندي در واقع سفير نام تجاري محسوب ميشود.

در اين مقاله، مزاياي بسته بندي براي مصرف کننده و صاحبان نام تجاري مطرح شده و همچنين بر روي پيشرفتها و نوآوري هايي که در صنعت بسته بندي به منظور افزايش برقراري ارتباط با مصرف کننده صورت گرفته، تمرکز شده است. پيام کلي اين متن، اين است که صنعت بسته بندي نيازمند هوشمندسازي بوده تا بتواند روشي پوياتر را براي حفظ نگهداري محصول به کار گيرد. بسته بندي چه زماني که روي قفسه مغازه است و چه زماني که به خانه مصرف کننده ميرود، بايد ارتباط مؤثري با مصرف کننده ايجاد کند، بنابراين شرکتهاي تجاري بايد به سمت بسته بنديهاي خلاقانه تر پيش روند تا بتوانند به بهترين نحو ممکن در شناسايي و اطّلاع رساني عوامل دخيل در کيفيت محصولات توليدي، به مصرف کنندگان کمک نمايند.

وضعيت بسته بنديهاي فعلي

مصرف کننده، محتويات داخل بسته را خريداري ميکند، نه خود بسته را؛ بنابراين اگرچه بسته بندي گاهي اوقات ميتواند بخشي از دليل مصرف کننده براي خريد باشد؛ اما اگر نتواند نيازهاي مصرف کننده را پوشش دهد، از ديدگاه مصرف کننده، بسياري از بسته بنديها طراحي ضعيفي دارند، به سختي باز ميشوند)به عنوان مثال

بسته بندي هاي وکيوم، شيشه هاي در پيچدار(، قابليت دربندي مجدّد ندارند)براي محصولاتي که در يک وعده به طور کامل مصرف نميشوند (خواندن دستورالعملهاي روي آنها دشوار است، به طور کامل خالي نميشوند، بنابراين مقداري از محصول هدر ميرود) مانند محصولات بسته بندي شده در تيوب شبيه به خمير دندان) و با وجود افزايش آگاهي همگاني، هنوز هم بسته بندي هايي هستند که قابليت بازيافت ندارند.

نياز به برقراري ارتبا بهتر

واضح است که ارتباط مؤثر يک اصل اساسي درطراحي يک بسته بندي مناسب است، بهبود ارتباط هم به افزايش فروش و هم به ارتقاء جايگاه نام تجاري توليدکننده کمک مينمايد. با افزايش آگاهي مصرف کنندگان و نياز به دسترسي به اطّلاعات بيشتر در مورد نحوه استفاده، ارزش تغذيه اي، ترکيبات تشکيل دهنده، هشدارهاي سلامتي، شماره بهداشتي، موارد مربوط به بازيافت و … ، به علاوه گاهي اوقات نياز به درج تمام اين موارد به زبانهاي متعدّد، در کنار مشکلات چاپ و تمايل به کوچک کردن بسته با توجّه به توجيه اقتصادي، موجب ميشود که امکان خواندن متون براي همه به راحتي مهيّا نباشد.

سامانه کد گذاری تشخیص تصویر:

سامانه کدگذاري تشخيص تصوير مانند رمزينه هاي  QR از اين دسته هست. کد چاپ شده بر روي اين تصاوير امکان برقراري ارتباط دستگاه هاي تلفن هوشمند برخط را با صفحه مربوط به اطّلاعات محصول در اينترنت فراهم ميکند. در نتیجه اطّلاعات جامع تري با اندازه قلم خوانا به همراه تصاوير بهتر در دسترس مصرف کننده قرار ميگيرد.

 

گرافيک هاي متحرک با استفاده از برچسب هاي عدسي شكل:

ايجاد تصاوير سه بعدي به کمک شکست نور با استفاده از عدسيها، از راههاي افزايش ارتباط بصري بين بسته بندي و مصرف کننده است. براي توليد اين نوع بسته بندي، نوارهاي باريکي از هر تصوير ايجاد ميشود که با در هم آميختن آنها تصوير متجانسي پديد ميآيد. در بالاي اين تصوير يک عدسي پلاستيکي متشکل از عناصر نوري منظمي قرار دارد که موجب ميشود تصوير با حرکت دادن متفاوت به نظر برسد. اين فنّاوري آنقدرها جديد نيست و سالهاست که براي بسته بندي CD ها، فيلم ها، جلد مجلّات، اسباب بازي ها، کارت هاي تبريک، هولوگرام هاي تخريب شونده و … به کار ميرود. مثالي از اين نوع بسته بندي، بسته بندي مواد آرايشي مارک استيلا  است که در صورت باز شدن بسته و يا استعمال آن، طرح روي بسته تغيير ميکند به دليل محدوديت طبيعي بسته بندي هاي مبتني بر متن رايج در برقراري ارتباط با مصرف کننده و نياز به برقراري ارتباط بصري بيشتر با مصرف کننده از طريق فرآيندهايي نظير تغيير رنگ، تغيير نور و تصاوير متحرک، نسل جديدي از بسته بندي ها پا به ميان گذاشته اند. صدا و تصوير چه به صورت مستقيم بر روي بسته بندي و چه به صورت غيرمستقيم از طريق اتصال بيسيم اينترنتي با عنوان فنّاوري AR موجب افزايش کارآيي مؤثر آن براي نام تجاري ميشود. به طور کلي ميتوان گفت که اين نوآوريهاي خيره کننده موجب جلب توجّه بسته بندي و تمايز نام تجاري در روي قفسه فروشگاه ها، برآورده کردن نيازهاي مختلف مصرف کننده و همچنين گسترش محبوبيت نام تجاري در شبکه هاي اجتماعي و در ميان مردم ميشود.