بسته بندی کالا و بازاریابی – قسمت اول –

تصمیم گیری در مورد بسته بندی، بخشی از برنامه ریزی محصول است که هر موسسه تولیدی باید در مورد آن تحقیق کند. بسته بندی شامل ظرف، برچسب و دفترچه راهنمای داخل بسته بندی است. در دنیای امروز حتی کالاهای صنعتی برای سهولت جابجایی و انبارداری بسته بندی میشوند. خدمات مصرفی مثل خدمات هواپیمایی، خدمات بانکی، هتل داری، آزمایش های پزشکی نیز بسته بندی می شود تا بصورت ملموس درآید. در طراحی بسته بندی، هدف های مختلفی در نظر گرفته می شود که می توان آنها را به صورت هدف های تدافعی و یا تهاجمی طبقه بندی کرد. هدف های تدافعی در طراحی بسته بندی محصولات، بیشتر به منظور محافظت از محصول و مصرف کننده در مقابل خطرات و آسیب دیدگی در نظر گرفته می شود؛ در حالی که هدف های تهاجمی بسته بندی را برای کمک به فروش محصول مورد توجه قرار  می دهد.

امروزه الگوی فروشگاه ها به سوی سلف سرویس شدن گام بر می دارد و خریدار، خود کالای مورد نظر را بر می گزیند و به علاوه تعدد مارک های متفاوت از هر محصول و رقابت شدید آن ها موجب سرگردانی بیشتر خریدار در بین قفسه های فروشگاه میگردد، در چنین وضعیتی فروشندگان، نقش کمتری در فروش دارند و وظیفه فروشندگی، که منتقل کردن اطلاعات محصول به مصرف کننده است، باید توسط بسته بندی انجام شود. در سیستم های جدید فروش، که در بعضی کشورهای صنعتی استفاده می شود و معمولا توسط دستگاه و از راه دور سفارش پذیرفته می شود، بسته بندی نقش حساسی دارد. غیر از خود محصول، که مشتری در صورت خرید با آن آشنا خواهد شد، نزدیکترین ارتباط مشتری با کالا از طریق بسته بندی آن است. بسته بندی نا مناسب بر روحیه مصرف کننده تاثیر نامطلوب میگذارد زیرا استنباط مصرف کننده از محصول با بسته بندی نا مناسب، بی توجهی تولید کننده در مورد کیفیت و خواسته مشتری است.

تاثیر بسته بندی نامناسب همانند تاثیر رفتار فروشنده  بی حوصله در آخر وقت کار روزانه است که اغلب موجب رنجش خاطر مشتری میگردد. گاهی بسته بندی؛ وظیفه فروشنده را بهتر از ادم زنده انجام می دهد. زیرا انسان گاهی افسرده، بی تجربه، خسته و بی حوصله است. اما بسته بندی مناسب همیشه اطلاعات کاملی را به مصرف کننده منتقل میکند. کارهایی که تولید کننده با بسته بندی برای تحقق هدف های خود انجام میدهد به قرار زیر است:

  • محافظت از محصول و مصرف کننده
  • ایجاد اطمینان از کالا
  • فراهم کردن راحتی مصرف کننده
  • وسیله برای ایجاد ارتباط مشتری
  • تقسیم بازار
  • تجلی هویت خاص برای محصول