حساسیت در قیمت بسته بندی

قیمت بسته بندی

امروز پیشرفت و توسعه فن آوری در جهان بر همه فعالیت های انسان تاثیر گذار بوده و شیوه زندگی مردم نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است. این پیشرفت ها منجر به تغییراتی در تهیه مواد غذایی و عادات مصرف گردیده و نتیجه مثبت آن در فناوری مواد غذایی، سبب ایجاد فرآوری روش های بسته بندی شده است که این شیوه جهت کمک به حصول اطمینان از عرضه مواد غذایی و همچنین آماده سازی و مصرف آنمورد استفاده قرار میگیرد . در واقع بسته بندی یکی از حساس ترین و تعیین کننده ترین مراحل عرضه و مصرف کالا است و میتواند عامل تمایز از رقبا و نوعی مزیت رقابتی باشد مخصوصن در موضوع قیمت بسته بندی.

یک بسته بندی خوب، مشتری را به خرید محصول جذب میکند و نقش ابزار ارتباطی برای انتقال نماد گرایی را ایفا میکند، لذا برای درک نشان تجاری مهم است و اطلاعات ارزشمندی در مورد محصول به مشتری می دهد. تجربه نشان تجاری به هر جنبه از آزمایش محصول و بر تمامی سطوح درگیری محصول تمرکز میکند. بسته بندی نه تنها ویژگی محصول را مرور میکند بلکه مشتریان بی علاقه را به سمت محصول جذب میکند. در این بین میتوان به عواملی که جزو عناصر دیداری و کلامی بوده و در بسته بندی نقش کلیدی ایفا میکنند اشاراتی داشت:

عناصر دیداری

  • رنگ: رنگ ابزار راهبردی قدرتمندی است که می توان از آن طریق اهداف بازار یابی را بطور موثری محقق نمود. این ابزار میتواند برانگیزاننده واکنش های روانشناختی خاصی در فرد شوند. رنگ به عنوان یک عنصر مهم در انتخاب مواد غذایی شناخته میشود و اغلب منعکس کننده انتظارات افراد در مورد طعم است.
  • گرافیک بسته بندی: رنگ و گرافیک برای کالاهای با درگیری پایین مهمترین عوامل تاثیر گذار هستند. گرافیک شامل چیدمان تصویر، ترکیب رنگ، تصویر محصول و کلیه نمایش های مرتبط با تصویر است. برای محصولات با درگیری پایین، ارتباطات بازار یابی از جمله ساختمان تصویر، تاثیر قوی بر تصمیم گیری مصرف کننده در قیمت بسته بندی دارد.
  • اندازه و شکل: اندازه و شکل نیز ابعاد مهمی از بسته بندی هستند. یکی از دلایل اهمیت این عناصر برای مشتری، قضاوت در مورد حجم محصول است. به علاوه زمانی که تشخیص کیفیت محصول، دشوار است، تاثیر اندازه بسته بندی بیشتر میشود.
  • مواد: مواد بسته بندی، عنصر مهمی است که مانع از دست دادن یا هدر رفتن محصول میشود. مواد با کیفیت بالا نسبت به مواد با کیفیت پایین، مشتریان را بیشتر جذب خواهد کرد.

 

عناصر کلامی

  • نشان تجاری: نشان تجاری ، عبارت است از : یک اسم، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح که با هدف شناسایی و تمیز دادن کالا یا خدمات یک سازمان از کالا و خدمات مشابه سازمان دیگر بکار میرود و موجب متامیز شدن آنها خواهد شد.
  • حساسیت قیمت مصرف کننده: اصطلاح حساسیت قیمت اشاره به احساس و واکنش مصرف کننده به تفاوت در قیمت محصولات دارد. حساسیت قیمت یکی از مهم ترین عواملی است که ادراک از قیمت و قصد خرید مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد.