نقش احساسات در طراحی بسته بندی – قسمت اول

احساسات در بسته بندی

احساسات در بسته بندی

مقوله بسته بندی در بازاریابی محصولات مصرفی نقش کلیدی را ایفا می کند. از این رو می توان بسته بندی را از نظر تأثیرات احساسی که در مصرف کننده ایجاد می کند از سه دیدگاه بررسی کرد:

اول) زیبایی شناسی دوم) قابلیت استفاده سوم) واکنش هایی که ایجاد می کند

همچنین در ادامه به بررسی طراحی بسته بندی های آن -لاین (on-line) می پردازیم که نمی توان آنها را با تمام حواس پنج گانه خود تجربه کرد. طراحی بسته بندی باید بتواند علاوه بر برآوردن نیازهای بازاریابی و تبلیغاتی انتظارات زیر را نیز تأمین کند:

اول) گنجاندن و محافظت کردن از محصول دوم) قابلیت استفاده (کارکرد مناسب) سوم) متمایز جلوه دادن محصول در قفسه فروش چهارم) برانگیختن احساسات خریداران

همان طور که ذکر شد تأثیرات احساسی در طراحی بسته بندی از سه دیدگاه قابل بررسی است (که می توان آنها را با نظر دونالد نورمن در مورد پردازش سه مرحله ای محصول نزدیک دانست):

اول) زیبایی شناسی ظاهری (روند ناخودآگاه) دوم) قابلیت استفاده مناسب و ایجاد لذت در استفاده (روند ناخود آگاه) سوم) بازتاب های اجتماعی، تداعی تجربیات قبلی و تأثیرات شخصی (روند خودآگاه)

زیبایی شناسی: روش باز کردن یک بسته بندی باید از ظاهر آن قابل درک باشد، از طرف دیگر بسته بندی باید دارای ظاهری مشخص و بدون ابهام باشد. به طور مثال برای برجسته کردن یک بسته در بین بسته های دیگر، می توان از رنگ های روشن استفاده کرد و اگر این انتخاب رنگ به اندازه کافی تحریک کننده باشد می تواند سبب ایجاد واکنشی قوی در خریدار شود.

در این زمینه باید در انتخاب رنگ ها دقت کافی داشت. به طور مثال استفاده از رنگ صورتی در هر نوع بسته بندی مطلوب نیست. همچنین شلوغ کاری در طراحی بسته بندی ها، ارائه اطلاعات بیش از حد بر روی بسته و استفاده زیاد از نمادهای طراحی، از اشتباهاتی است که می توان در طراحی جعبه ها به آن اشاره کرد. بسته بندی های شرکت اپل به علت ظاهر ساده و تمیز آن نمونه ای قابل توجه در این زمینه محسوب می شوند.

قابلیت استفاده: اگر یک بسته بندی نتواند کارکرد مناسبی را ارائه دهد و به شیوه مناسب خود باز شود، می توان آن طرح را شکست خورده دانست. مانند بسته های وکیوم شده قهوه یا سلفون های پیچیده شده به دور جعبه های سی دی که همه ما با آنها اشنا هستیم.

شنیدن داستان جالبی در این زمینه، خالی از لطف نیست. شخصی مسابقه ای را ترتیب داده بود که در آن شرکت کنندگان می بایست در زمانی که به آنها داده شده بود، لایه های سلفون کشیده شده بر روی تعداد زیادی از جعبه های سی دی را باز می کردند. با این که می توان نتیجه نهایی را حدس زد، باید به شما بگویم که نتیجه حاصل بسیار بدتر از آن چیزی است که تصورش را کنید. اکثر شرکت کنندگان تنها توانستند تعداد بسیار کمی از بسته ها را در زمان مسابقه که درحدود پنج دقیقه بود، باز کنند. نتایج نشان داده است، مشکلاتی که در باز کردن بعضی از بسته ها با آنها مواجهیم هم از نوع روانی است و هم از نوع فیزیکی.

بسته بندی و تولید در کامل پک

خدمات کامل پک پیشنهادات مختلفی را برای کارفرما ارایه میکند. حضور یک روانشناس حرفه ای به جهت بررسی کلیات بسته بندی و همینطور تیمی که از بازار فعلی شناخت کافی دارند، باعث میشود تا کارفرما مطمئن شود که مشتریان با بسته بندی او چه ارتباطی برقرار میکند. این موارد تنها بخشی از کلیات کار بسته بندی در صنایع کامل پک است که به کارفرما ارایه میکند تا خروجی مطلوبی داشته باشد.