پوشش های ضد میکروبی در بسته بندی

پوشش های ضد میکروبی در بسته بندی

پوشش های ضد میکروبی در بسته بندی

اخیرا به دلایل نگرانی های زیست محیطی و همچنین تقاضاهای بالا برای حداقل کردن فرایندهای مواد غذایی، استفاده از بسته بندی ضد میکروبی در صنعت غذا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. سامانه های تولیدی دی اکسید کربن و اتانول، فناوری های تثبیت سازی مواد ضد میکروبی روی فیلم ها و پوشش فیلم ها با این مواد و همچنین اصلاح مواد بسته بندی از جمله روش های پر کاربرد  در بسته بندی مواد غذایی است؛ مواد ضد میکروبی استفاده شده در بسته بندی باید فاز تاخیر میکروارگانیسم را افزایش و فاز رشد آنها را کاهش دهند تا بتوانند زمان نگه داری محصول را ضمن حفظ کیفیت و ایمنی افزایش  دهند.

واژه بسته بندی ضد میکروبی در بر گیرنده هرگونه روش بسته بندی است که به منظور کنترل رشد میکروبی در محصولات غذایی مورد استفاده قرار میگیرند. این فناوری در برگیرنده مواد بسته بندی، ورقه ها و پوشش های خوراکی که حاوی عوامل ضد میکروبی هستند و همچنین روش های تغییر اتمسفر داخلی بسته بندی میباشند.

  • سه جز اصلی تشکیل دهنده یک بسته بندی ترکیبات بسته بندی، غذا و سرفضای بسته بندی میباشد. محصولات غذایی جامد که در تماس با ترکیبات بسته بندی قرار دارند و یا غذاهای با ویسکوزیته ی پایین همچون نوشیدنی ها و مایعات میبایست در بسته بندی هایی که دارای حداقل سرفضا باشند قرار گیرند .
  • سامانه تولید اتانول:

اتانول به طور عادی در مصارف بسته بندی پزشکی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. توانایی ضد میکروبی این ماده در فاز بخار اثبات شده است، اتانول از فساد میکروبی غذاهای با رطوبت متوسط، پنیرها و فرآورده های نانوایی پیشگیری میکند. این ماده همچنین سرعت بیات شدن و تغییرات اکسیدشدگی را کاهش میدهد.

مشخص شده است که اتانول هنگامی که روی سطوح فرآورده ها قبل از بسته بندی پاشیده میشود  مدت زمان ماندگاری نان ،کیک،و پیتزا را طولانی میکند.

  • سامانه تولید دی اکسید کربن:

دی اکسید کربن به عنوان عاملی که فعالیت میکروبی را متوقف میکند، شناخته شده است.  مقادیر نسبتا بالای  co2( 60 تا 80 درصد ) از رشد میکروبی روی سطوح جلوگیری میکند و میتواند زمان پس از فراوری که در آن مدت محصول برای  مصرف انسان مناسب میماند، طولانی کند ؛ بنابراین یک رویکرد تکمیلی مانند جذب o2 یا کیسه های تولید کننده co2 به بسته های حاوی ماده ی غذایی اضافه میشود .

با توجه به هدف بسته بندی مواد غذایی که افزایش مدت ماندگاری و حفظ کیفیت محصول در طی زمان نگه داری است ، استفاده از عوامل ضد میکروبی و سامانه هایی که این هدف را محقق میکنند ، میتواند با کنترل میکرو ارگانیسم ها و پاتوژن ها که از عوامل اصلی افت کیفیت محصول و کاهش مدت ماندگاری ان است، باعث دستیابی هر چه کامل تر و مفیدتر به این هدف اصلی بسته بندی شود .