بسته بندی انار و موارد وابسته به آن

بسته بندی انار و موارد وابسته

بسته بندی انار و موارد وابسته

انار میوه شاخص بسیاری از کشورهای نیمه گرمسیری و گرمسیری از جمله اکثر کشورهای مدیترانه ای است و میوه محبوب بومی ایران و مناطق اطراف میباشد . در حال حاضر تولید انار در جهان حدود 2.5 میلیون تن با تولید غالب هند و ایران تخمین زده میشود . ایران با تولید بیش از 600 هزار تن ، اولین تولید کننده این میوه پاییزه محسوب میشود . دوره رسیدن و مصرف میوه های تازه از جمله انار نسبتا کوتاه است.به علاوه مصرف انار عمدتا به دلیل خارج کردن سخت دانه ها چندان متداول نیست،از این رو ،میوه انار با حداقل فرآوری شده (دانه های انار آماده مصرف)بجای میوه کامل ، محصول جذاب تری به مصرف کنندگان ارائه و چشم انداز تولید و مصرف انار را افزایش میدهد .

  • بسته بندی دانه های انار در اتمسفر اصلاح شده:

بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده،فرآیند دینامیکی فعال و یا غیر فعال تغییر ترکیب گازی در داخل یک بسته است که بر تعامل بین سرعت تنفس محصول و انتقال گاز ها از طریق مواد بسته بندی متکی است. مهمترین مزایای این نوع بسته بندی شامل کاهش تنفس ، کاهش تولید و حساسیت به اتیلن و کند شدن روند نرم شدن و تغییر ترکیبات داخل میوه میباشد.

  • پوشش های خوراکی :

آلودگی ناشی از مواد بسته بندی حاصل از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش های مختلف دفع این نوع آلودگی ها ،موجب توجه روز افزون به بیوپلیمر ها و بسته بندی های زیستی شده است .

در این راستا استفاده از پوشش های خوراکی به عنوان حامل مواد ضد میکروبی مناسب ترین روش برای حفاظت خارجی از غذاها و محصولات میباشد .

  • پوشش کیتوزان :

کیتوزان یک نوع چند قندی است که از فراوانترین پلی مرهای طبیعی به دست می آید. از آنجایی که کیتوزان یک مانع جزئی در برابر رطوبت ، O2    و Co2  را هم میکند، میتواند به عنوان پوشش خوراکی برای کمک به حفاظت از میوه و سبزیجات استفاده شود .
– کاربرد ژل آلوئه ورا: ماندگاری دانه های انار پس از برداشت که تحت اتمسفر اصلاح شده ،بسته بندی شده اند،به دلیل رشد قارچ تنها به 10 روز محدود شده است و با توجه به داده های عطر و طعم و ماندگاری آنها ،تنها 7 روز نتایج قابل قبولی قبولی ارائه داد. راهکار جدیدی برای کاهش جمعیت میکروبی در دانه های انار استفاده از ژل آلوئه ورا به عنوان یک پوشش خوراکی در جهت حفظ کیفیت و کاهش فساد میکروبی بهترین گزینه است ، جالب توجه است که  فعالیت ضد قارچی ژل آلوئه ورا اثرات مثبتی بر کاهش قهوه ای شدن و فساد میکروبی میوه نشان میدهد .