روش های بسته بندی میوه و سبزیجات

روش های بسته بندی میوه و سبزیجات

روش های بسته بندی میوه و سبزیجات

تقاضای روز افزون برای رژیم های غذایی سالم و ابداع راهکار مناسب به منظور کاهش ضایعات فراوان میوه ها و سبزیجات، نیاز به بسته بندی های مناسب جهت حفظ ارزش تغذیه ای و تازگی، این محصولات را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.

شایع ترین عوامل افت کیفیت در میوه و سبزیجات تازه، واکنش های هوا، از دست رفتن آب سطحی، بد طعمی و فساد میکروبی است. به کارگیری روش های نوین بسته بندی میتواند تا حد زیادی سبب حفظ کیفیت محصول گردد، علی رغم پیشرفت هایی که تاکنون در زمینه بسته بندی برش های میوه و سبزیجات تازه انجام گرفته است، شرایط بهینه حفظ تازگی و ایمنی هنوز هم در دست بررسی میباشد.

برش های میوه و سبزیجات تازه در بسته بندی میوه به محصولاتی با حداقل فرآوری و تغییر ناشی از شست وشو، پوست کنی و برش اطلاق میگردد. فرآوری میوه و سبزیجات معمولا موجب صدمه دیدگی بافت و بدنبال آن باعث افزایش شدت تنفس در این دسته از محصولات میگردد.

بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده: یکی از موثر ترین سامانه های بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده، بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده میباشد. بسته بندی در شرایط مناسب اتمسفری میتواند  رشد میکرو ارگانیسم ها را در سطوح برش خورده میوه به طور موثری کنترل نماید. کاهش سطح اکسیژن، تکثیر میکرو ارگانیسم های هوازی را به تاخیر میاندازد.

کنترل واکنش های قهوه ای شدن: یکی از تغییرات نامطلوب حاصل از فرآوری و یا برش میوه و سبزیجات، تغییر رنگ در اثر واکنش های قهوه ای شدن میباشد. این امر، اثر منفی بر مشتری پسندی محصول دارد. اغلب روش هایی که برای کنترل واکنش های قهواه ای شدن میوه و سبزیجات برش خورده ارائه گردیده، بر اساس جلوگیری از فعالیت های آنزیمی پلی فنل اکسیدان متمرکز هستند.

جاذب رطوبت: یکی از عوامل موثر در حفظ تازگی و کیفیت میوه و سبزیجات، کنترل رطوبت نسبی در طی ذخیره سازی میباشد. میوه ها و سبزیجات از طریق تعرق، تولید آب میکنند که میزان تعرق آن ها به درجه حرارت و شب و روز بستگی دارد، رطوبت بیش از حد درون بسته عامل رشد و افزایش باکتری ها و قارچ ها میباشند؛ ژل سلیکا، خاک رس، اکسید کلسیم و نشاسته اصلاح شده نمونه های تجاری جاذب رطوبت در بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده میباشند.

باتوجه به رشد جوامع انسانی و گسترش غذاهای آماده، تمایل به استفاده از انواع سالاد های آماده و سبزیجات تازه رو به افزایش است. با این وجود فساد پذیری بالای میوه و سبزیجات و واکنش های آنزیمی ناخواسته، نیاز به بسته بندی مناسب را بیشتر نمایان میسازد این امر علاوه بر کیفیت  اولیه محصول، در مشتری پسندی آن نیز نقش بسزایی دارد.