کاربرد کاغذ در بسته بندی های چرب

کاربرد کاغذ در بسته بندی های چرب

کاربرد کاغذ در بسته بندی های چرب

امروزه استفاده از کاغذ در بسته بندی به دلیل ویژگی هایی مثل سبکی و زیست تخریب پذیری ، در مقایسه با مواد پلاستیکی کاربرد گستره تری دارد .از آنجایی که کاغذ دارای ویژگی های ممانعتی ضعیفی همچون نفوذپذیری به بخار آب،گازها و روغن ضعیفی میباشد،برای بهبود ویژگی های ممانعتی کاغذ بسته بندی، استفاده از پلی مرهای مصنوعی مثل پلی اتیلن، لاتکس و پیلی وینیل الکل به منظور بهبود این ویژگی ها ایجاد مشکلات زیست محیطی میکند. جهت رفع این مشکلات ،فیلم ها و پوشش هایی بر پایه پلی ساکارید ها، پروتئین ها ،چربی ها و یا ترکیبی از آنها وارد صنعت بسته بندی شده اند. یکی از پروتئین هایی که در ایران به فراوانی و ارزانی در دسترس است و اخیرا تلاش زیادی برای پیدا کردن  کاربرد های جدیدی برای آن صورت گرفته است، پروتئین آب پنیر میباشد.

کاغذ به دلیل ویژگی هایی مثل سبک بودن از نظر اقتصادی و تجزیه پذیر بودن از نظر زیستی در مقایسه با مواد پلاستیکی کاربرد گسترده تری در صنعت بسته بندی دارد. نگرانی های زیست محیطی  همانند محدودیت گاز های گلخانه ای و هزینه زیاد مواد شیمیایی در آینده، مواد تجدید شونده را به عنوان جایگزینی مناسب برای این پلیمرها مورد توجه قرار داده است. در این راستا مواد تجزیه پذیر مثل انواع پروتئین ها و پلی ساکاریدها به علت ایجاد پیوند هیدروژنی زیاد مورد توجه قرار گرفته اند. این پوشش های زیست تخریب پذیر، باعث تقویت خواص ممانعتی و مقاومتی کاغذ میگردند.

در اینجا به نکته ای ویژه میپردازیم که با کاغذ و بسته بندی در ارتباط است. پروتئین آب پنیر که پروتئین سرمی یا محلول نیز نامیده میشود، حدودا 20 درصد پروتئین های شیر را تشکیل میدهد. زمانی که در دمای 20 درجه سانتیگراد،PH  شیر به 4.6 رسانده میشود، پروتئین های کازئینی که حدود 80 درصد شیر گاو را تشکیل میدهند ،رسوب کرده و پروتئین محلول باقی میماند. پروتئین آب پنیر شامل : بتالاکتو گلوبولین ( 50% )، آلفالاکتو آلبومین ( 22%) ایمنوگلوبین ها (12%) زیپتون ها (11%) و سرم (5% ) هستند. پروتئین آب پنیر معمولا حساس به گرما هستند. خواص ممانعتی کاغذ پوشش داده شده با آب پنیر مقاومت خوبی در برابر چربی دارد .استفاده از نرم کننده های ریز ساختار نظیر گلیسرول به دلیل مهاجرت احتمالی به سطح سبب ترک خوردگی پوشش میشود، لذا مقاومت در برابر روغن  و چربی کاغذ پوشش دهی شده با پروتئین آب پنیر ،ترک خوردگی پوشش در اثر گذشت زمان کاهش میابد.

  • نتیجه گیری:

استفاده از پروتئین آب پنیر به عنوان مواد پوشش دهی کاغذ و مقوای بسته بندی محصولات چرب مثل ساندویچ، پیتزا و جعبه شیرینی دارای مزیت های فراوانی است. این پروتئین ها جایگزین مناسبی برای مواد پلاستیکی همچون پلی اتیلن میباشد؛ چون قابلیت بازیافت دارد و اگر در محیط قرار بگیرد، به آسانی تجزیه میشود. از طرفی استفاده از این پلی مر ها ،باعث بهبود ویژگی های ممانعتی کاغذ مثل غیر قابل نفوذ بودن در برابر گاز ها، روغن و آب میشود. علت این بهبود پر شدن خلل و فرج کاغذ  میباشد در این تحقیق، کاغذ پوشش دهی شده، در مقایسه با کاغذ شاهد ممانعت به هوا و روغن بالایی میباشد.
از آنجایی که در کشور ما برای بهبود خواص ممانعت به روغن مقوای بسته بندی محصولات چرب از پلی مر های پلاستیکی استفاده میشود این امر بازیافت را دچار مشکل میکند ،استفاده از پوشش کنسانتره و پروتئین آب پنیر به دلیل تجزیه پذیر بودن توسط محیط و قابلیت بازیافت داشتن، هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی برای صنعت بسته بندی مفید است.